fbpx

Kasutustingimused

Kompleksi kasutamise tingimused

 • RAUDSILLA MATKAKOMPLEKSI kasutamise õigus algab saabumise päeval alates kell 13.00, eeldusel, et kasutaja on eelnevalt tasunud kokkulepitud tasu. Ruumid tuleb vabastada lahkumise päeval hiljemalt kell 11.00. Teised kellaajad on eraldi kokkuleppel.
 • Ettevõtte ruumides ja territooriumil ei või viibida rohkem  inimesi, kui on eelnevalt kokkulepitud.
 • Ettevõtte ruumid ja territoorium tuleb tagastada samas seisukorras, kui need olid kasutajale andmise hetkel. Kõik lõhutud või rikutud esemed on kasutaja kohustatud hüvitama nende turuväärtuses.
 • Kui pärast lahkumist vajavad ettevõtte ruumid eripuhastust, kohustub kasutaja maksma trahvi 300€ ning tasuma eripuhastuse eest arve alusel.
 • Ettevõtte territooriumil on keelatud:
  • igasugune teisi häiriv ning ennast ja teisi ohtu seadev tegevus. Kasutusse andjal on õigus vastava reegli rikkujaid korrale kutsuda ja/või ettevõtte territooriumil viibimine ära keelata;
  • siseruumides suitsetamine;
  • territooriumi reostamine;
  • lahtine tuli ja lõkke tegemine selleks mitte ettenähtud kohas;
  • söögi ja joogi tarbimine magalates;
  • Raudsilla vara viimine krundilt välja ilma eelneva kokkuleppeta;
  • ilutulestiku laskmine.
 • Tünnide (sise ja väli) kasutamisel on rangelt keelatud:
  • lastel tünnide kasutamine ilma täiskasvanud saatjata;
  • Vette hüppamine (sisenemiseks ja väljumiseks kasutatakse redelit);
  • kasutamine alkoholijoobes.
 • Veekogude kasutamisel on rangelt keelatud:
  • lastel veekogude kasutamine ilma täiskasvanud saatjata;
  • vette hüppamine;
  • ujumine alkoholijoobes.

Lahtine leek (k.a. küünal) on lubatud ainult varasemal kokkuleppel Raudsilla projektijuhiga.
Lahtine leek (k.a. küünal) ei ole lubatud suures kojas baarileti taga.

NB! Ettevõttes on lubatud kasutada ainult loodussõbralikke pesemisvahendeid.

 • Heaperemehelik ja hooliv kasutamine on:
  • külastaja vastutab enda (ja vajadusel ja teiste) tervisliku seisundi ja ohutuse eest;
  • tünnide, veekogude ja saunade kasutamisel külastaja kinnitab, et tal on piisavad kehalised võimed, oskused ja tervislik seisund pakutavate teenusta ohutuks kasutamiseks. Laste oskuste ja tervisliku seisundi eest vastutavad nende saatjad;
  • külastaja hoiab ettevõtte heakorda ja puhtust;
  • külastaja hoiab loodust.

NB! Raudsilla jätab omale õiguse vajadusel helivaljudust reguleerida

Raudsilla ei vastuta külaliste isiklike asjade eest.