Juuni alguses on võimalik Raudsilla ürguse rüpes osaleda päritud väärtuste ööpäeval ning läbi selle tunnetada oma juuri ning esivanemate mõtisklusi.

Päritud väärtuste ööpäeval tehakse üks tiir ümber Päikese koos pärimuskultuuri praktikute ja uurijatega, et arutelude ja vestlusringide käigus jagada oma teadmisi põlvkondade jooksul saadud kogemustest. Silmapaistvate pärimusemõtestajate eestvedamisel käsitletakse teemasid looduslikest pühapaikadest pärimuse kasutamiseni turismiettevõtetes, siirderituaalidest saunatamiseni.

Täpsem info ja registreerumine:

http://www.folkloorinoukogu.ee/Paritud_vaartuste_oopaev_1221.htm

Comments are closed.